EC-AQUA: Kalite ve Miktar

Hedef gruplar yararlanabilir:

 • Öğrenme için motivasyon için yoğun destek.
 • Yeterlilik değerlendirmesi için iyi uygulamaların uygulanması.
 • e-yetkinlik bazlı harita ve e-portal dilli.
 • Yeterlilik Sıralaması kayıt ve pratik ile ilgili talimatlar için e-düzeni.
 • EC-AQUA eğitim programı çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenme yöntemlerine dayanan.
 • 1 ile 10’a kadar öğrenme çıktıları – 6’şar adet her biri.
 • Öğrenme tanımında ve Kısa Yoğun Kurslar.
 • ECVET değerlendirme planı kredi puan ödüllendirme.
 • Örnek belgeler.

 

Hedef sektörler yararlanacaktır:

 • 6 atölye ve Sektörel ağ ve organizasyon.
 • EC-AQUA ürünleri ve sektörel düzeyde 6 test olayının organizasyonu.
 • ilgili sektörlerde proje sonuçlarının dağıtılması.
 • Dilde yaygınlaştırılma malzemelerinin hazırlanması: bir kitapçık, broşür, iki poster, web sitesi bilgileri, ve diğerleri.

 

Bölgesel kalkınma faydaları:

 • Standart kullanıcı merkezli VET öğrenme yolları.
 • EC-AQUA alanında niteliklerin açıklanması, Bulgaristan, Avusturya, Fransa ve Türkiye'de eğitim ve sanayi sektörlerinin tanıtılması.
 • dünyada erişilebilir EC-AQUA e-portalı oluşturulması.
 • Testler ve sertifikaların Bulgaristan, Avusturya, Fransa ve Türkiye'den 150 kursiyere sunulması.
 • EC-AQUA sonuçlarının sunulması için ulusal çalıştaylar.
 • Daha geniş bir katılım ile uluslararası atölye çalışmaları.
 • EC-AQUA modelinin daha iyi uygulanması için benzer bir girişim ile küme aktivitelerinin oluşturulması.
 • Güney-Doğu Avrupa, Yedinci Çerçeve Programı ve LLP ERASMUS gibi birçok AB girişimlerine bir giriş yapılması.

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright