EC-AQUA: Kalite ve Miktar

Hedef gruplar yararlanabilir:

 • Öğrenme için motivasyon için yoğun destek.
 • Yeterlilik değerlendirmesi için iyi uygulamaların uygulanması.
 • e-yetkinlik bazlı harita ve e-portal dilli.
 • Yeterlilik Sıralaması kayıt ve pratik ile ilgili talimatlar için e-düzeni.
 • EC-AQUA eğitim programı çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenme yöntemlerine dayanan.
 • 1 ile 10’a kadar öğrenme çıktıları – 6’şar adet her biri.
 • Öğrenme tanımında ve Kısa Yoğun Kurslar.
 • ECVET değerlendirme planı kredi puan ödüllendirme.
 • Örnek belgeler.

 

Hedef sektörler yararlanacaktır:

 • 6 atölye ve Sektörel ağ ve organizasyon.
 • EC-AQUA ürünleri ve sektörel düzeyde 6 test olayının organizasyonu.
 • ilgili sektörlerde proje sonuçlarının dağıtılması.
 • Dilde yaygınlaştırılma malzemelerinin hazırlanması: bir kitapçık, broşür, iki poster, web sitesi bilgileri, ve diğerleri.

 

Bölgesel kalkınma faydaları:

 • Standart kullanıcı merkezli VET öğrenme yolları.
 • EC-AQUA alanında niteliklerin açıklanması, Bulgaristan, Avusturya, Fransa ve Türkiye'de eğitim ve sanayi sektörlerinin tanıtılması.
 • dünyada erişilebilir EC-AQUA e-portalı oluşturulması.
 • Testler ve sertifikaların Bulgaristan, Avusturya, Fransa ve Türkiye'den 150 kursiyere sunulması.
 • EC-AQUA sonuçlarının sunulması için ulusal çalıştaylar.
 • Daha geniş bir katılım ile uluslararası atölye çalışmaları.
 • EC-AQUA modelinin daha iyi uygulanması için benzer bir girişim ile küme aktivitelerinin oluşturulması.
 • Güney-Doğu Avrupa, Yedinci Çerçeve Programı ve LLP ERASMUS gibi birçok AB girişimlerine bir giriş yapılması.

EC-AQUA

 • EC-Aqua
 • EC-Aqua
 • EC-Aqua
 • EC-Aqua
 • EC-Aqua

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright