Yeterlilik tasarımı

Öğrenme çıktılarının birimleri niteliklerin temel tanımlayıcıları olarak kabul edilir. Avrupa'daki önerilere göre, bir yeterlilik için tasarım birimi gerekir: uygun ve anlaşılır şekilde bilgi, beceri ve yetkinlikleri düzenlemek ve öğrenme çıktılarını ayrı şekilde değerlendirmek gerekir. Eğitim / Öğretim uzmanları, genel konu üzerindeki eğitimciler, özel konular üzerine eğitimciler: bu gereksinimleri saptamak için, su temini sektöründe ve atık su arıtma hedefleri ile ilgili meslekleri 5 alt gruba bölmüş 13 mesleki profilin tanımından kurum yöneticileri ve Politika karar vericileri için EC-AQUA yetkinlik haritası oluşturmuşlardır. Açıklayıcı elemanlar ile (yeterlilik temel başlığı, bir yeterliliğin ilgili olduğu referans seviyesi, bilgi, beceri, geniş yeterlilik ve davranışları açısından genel ve özel profil faaliyetlerinin açıklanması) uygulamalı nitelikleri gösteren çizelgeler geliştirilmiştir. Her EC-AQUA mesleki profil, EC-AQUA projesi çerçevesinde eğitimin belirtilen süresi içerisinde, öğrenci tarafından elde edilen profesyonel, metodik, kişisel ve sosyal yeterliliklerinden oluşan öğrenme çıktıları açısından açıklanmıştır. İçeriği sadece belirlenen ve işgücü piyasa operatörleri (öğretmenler / eğitmenler, çalışanlar, iş adamları, sosyal ortaklar, vb) tarafından anlaşılan bir durumdur.

Yeterlilik açıklamaları tam erişim için giriş yapınız!

Parcours d'apprentissage

Nitelik

Nitelik açıklaması

Toksoloji Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Mikrobiyoloji Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Hidrojeoloji Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Su Kimyası Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Su Temini ve Sanitasyon Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Su Yönetimi Eğitmeni

EQF 6 EQF 7

Su Kalitesi Yöneticisi

EQF 6 EQF 7

Atıksu Arıtma Yöneticisi

EQF 6 EQF 7

Mühendislik ve İnşaat Yapımı Yöneticisi

EQF 6 EQF 7

Çevre Analisti

EQF 6 EQF 7

Kısa yoğun kurslar

Nitelik

Nitelik açıklaması

Eğitim Yöneticisi

EQF 5 EQF 6

Okul danışmanı

EQF 5 EQF 6

EC-AQUA

  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright