e-Bilgi

Kentsel tasarım, kırsal su ve sanitasyon, iklim değişikliği, su ve enerji, sel, vb gibi dünya çapında entegre su yönetiminin karşı karşıya olduğu sorunlar, giderek daha önem arzetmekte ve profesyoneller teknolojinin sınırları içerisinde çözüm aramaktadırlar. EC-AQUA Projesi su kaybı yönetimini birçok açıdan inceler ve su kaybı, basınç yönetimi, kaçak tespiti, rezervuar damla testleri, akış / basınç ve ekonomik ve sosyal olarak getirdiği faydalarını ve  su denetim ve farklı iletişim stratejilerini inceler. Bu bağlamda Su Kaybı Yönetimi temel yönlerini kapsayan yenilikçi yetkinlik tabanlı e-eğitim programı geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve ECVET kavramı, EC-AQUA projesinde uygulanarak daha iyi yerel ölçekte küresel entegre su yönetiminin önemini anlamak için yardımcı olur. Su yönetimini ve ilkelerini, atık su arıtma ve kentsel altyapı projelerini anlatarak profesyonellerin düzeylerini yükseltmek için fırsatlar sunar.

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright