Başarılarımız

EC-AQUA projesi,öğretmen / eğitmen ve su temini veyönetimi sektöründeki profesyonellerin eğitimi için yeni bir strateji ve içerik sunar ve güçlü bir mesleki eğitim sistemi ve ulusal ölçektekiuygulamaları etkiler: öğrenme programı, uygulamadayapılandırmave yenilikçi yaklaşımı tanıtır,sektörel düzeyde mesleki eğitim uzmanlarının eğitimi için öğretim tabanlı araçlar sunar, uzman yeterlilikleriniartırmak için resmi / yaygın eğitim nitelikli ve mesleki eğitiminkalitesini artırmak amacı ile yenilikçi eğitim içeriği sunar.Bilgi, beceri ve daha geniş yetkileri kapsayarak, programın belirli yapısal organizasyon çıktıları açıklamasıyla, öğrenmeninzorunlu unsurlarını göstererek, mesleki eğitim sistemi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiningereklerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Öğeleri eğitim kümesiyle değerlendirilir ve doğrulanabilir bir şekilde düzenlenmiştir. Heröğrenme çıktısının,özel olaraktasarlanmış ayrıntılı öz-değerlendirme testleri ile uygulaması yapılarak değerlendirmeleri yapılır. Böylece EC-AQUA projesi,mesleki eğitim ve öğretimde iyi uygulama ve kazanılmış yeterliliklerinşeffaflık ve transferini artırmaya yardımcı olur.

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright