SEEMO-IPI

 

SEEMOSouth East Europe Media Organization – International Press Institute (SEEMO-IPI)proje çalışmalarından, mali kaynaklardan ve Almanca tercümelerden, test ve değerlendirmelerden ve proje sonuçlarının geliştirilme organizasyonundan sorumludur. SEEMO, EC-AQUA projesinin yaygınlaştırma faaliyetlerini yönetir. Tecrübelerine dayanarak, proje kıymetlendirme çalışmaları için geniş ortaklık sağlar.

South East Europe Media Organization – International Press Institute (SEEMO-IPI), Uluslararası Basın Enstitüsünün(IPI) bir iştiraki ve editörler, medya yöneticileri ve Güney Doğu Avrupa'daki önde gelen medya profesyonellerinden oluşankar amacı gütmeyen bir kuruluştur. SEEMO uluslararası medya faaliyetleri ve bölgedeki medya gelişmeleriarasında bir köprü oluşturmayı amaçlamaktadır. SEEMO’da, Güney Doğu Avrupa'dan gelen 500’ün üzerindeprofesyonel bireysel üye ve kurumsal olarak ta100 medya üyesi bulumaktadır.SEEMO,aktif ortak bölgesel ve uluslararası projeler ve faaliyetler içinde diğer uluslararası basın özgürlüğü ve medya kuruluşları ile birlikte, uluslararası, bölgesel ve ulusal kamu ve sivil toplum örgütleri ve kurumlarla işbirliği yapar.

 

South East Europe Media Organization (SEEMO-IPI)

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright