Intellect Foundation

 

Intellect Foundaiton Spesifik aktivite, çıktıların ve sonuçların geliştirilmesi; proje yaygınlaştırma politikası ve izleme yaparak bunları özetlemek ve proje sonrası yaşam projesi şeması tasarımı yapmak Intellect Foundations’ın görevidir. EC-AQUA yönetiminin koordinatörü olarak, toplam proje faaliyetlerinin düzgün gelişiminden sorumludur. EC-AQUA modelinin güncelleştirilmesi, onun sonuçlarının yaygınlaştırılması gibi etkinlikleri gerçekleştirir. Proje sonrası yaşamı sağlamak için eğitim ve araştırma birimlerinin uluslararası kuruluşlarından akıl ve destek alır.

IntellectFoundations,biyoloji ve ekonomiyi hukuki yönleri ile birlikte ve BİT uygulamaları dahil olmak üzere kamu sağlığı alanında eğitim, araştırma, geliştirme ve ürün popülerleştirmesiyapan insanları bir araya getirir. Intellect Foundations,güncelleme yaparak mesleki becerilerin yükseltilmesini sağlamak, hedef alanlardakiprofesyonel gençleri bu alanlara entegre etmek, uygulamalar yaparakaraştırma sonuçlarınınpratikte uygulanmasıamaçlamaktadır.Ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesinde,yönetimindeve proje ortaklıklarında uzmandır.

 

Intellect Foundation

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright