INSA-Toulouse

 INSA ToulouseINSA-Toulouse, proje tabanlı eğitim ve uluslararası araştırma ağları içinde etkin öğrenme yöntemleri konusunda geniş bir tecrübeye sahiptir.LISBP (INSA, CNRS, INRA) Fransa'nın önde gelen kamu laboratuvarlarından biri olarak nitelendirilir. INSA-Toulouse biyoteknoloji ve biyoproseslerde, su arıtma, ve yeni biyoyakıt, gıda katkı maddeleri ve ilaçlarınaraştırması alanında mükemmel bir çalışma sunmaktadır. INSA yenilikçi konular ve transfer öğrenme çıktıları ile PROWAT proje ürünleriniyükseltir, ve projenin tanıtımını ve aktif valorizasyonunu ulusal ve uluslar arası düzeyde yapar.

11,000 mezunu ile, Institut National des Sciences Appliquées of Toulouse (INSA) verdiği mükemmel beş yıllık eğitim ile tanınır. INSA-Toulouse büyük sanayi grupları tarafından finanse edilen öncü araştırma laboratuarları tarafından desteklenen, bilgisayar bilimleri, inşaat mühendisliği, matematik mühendisliği ve biyokimya mühendisliği gibi mühendislik konularında uzman bir kuruluştur.

 

Institut National des Sciences Appliquées / INSA

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright