ERBIL Proje Müşavirlik Mühendislik Ltd.Şti

 

ERBIL is one of the leading providers of engineering, consulting and project design services in Turkey.

ERBİL’in görevi,e-bilgiye ve EC-AQUA’nın güncellenmesine öğrenme materyalleri ve ek kaynak sunmak ve İngilizceve Türkçe olarakyapılan çevirilerin yükseltilmesini sağlamaktır. Atık yönetimi, su kaynakları ve çevre koruma alanında ERBİL’inuluslararası bağlantıları sayesinde, proje ürünlerininetkin yayılımısağlanır ve proje sonrası girişimlerininkurulması içinEC-AQUA projesininreklâm faaliyetleri desteklenir.

ERBİL, Türkiye'de mühendislik, danışmanlık ve projelendirme hizmetleri sunan lider bir firmadır. Bilgi ve deneyimlerininyelpazesinde,ERBİL, hem büyük hem küçük ölçekli projelerde uluslararası kuruluşlarayenilikçi çözümler sunarve gelişmiş çevresel ve mühendislik performansıile kapsamlı ve profesyonel proje hizmeti verir. ERBİL,LdV pilot / Toi projelerindeki yönetim tecrübesiyle bir dizi Avrupa Birliği projesinde hizmet vermektedir.

 

ERBIL Proje Müşavirlik Mühendislik Ltd.Şti

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright