Продукти на проекта EC-AQUA

1. EC-AQUA материали за управление на проект

2. EC-AQUA портал за електронно обучение

3. EC-AQUA карта на компетентности

4. Протокол за квалификационни степени EC-AQUA

5. EC-AQUA инструменти за проверка и оценка

6. Управление на качеството според EC-AQUA

7. Стратегия за дисеминация и практическо приложение на резултатите от EC-AQUA

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright