INSA-Toulouse

INSA ToulouseНационалният институт за приложни науки (Institut National des Sciences Appliquées/INSA), има богат опит в проблемно- и проектно-ориентираното обучение и в методите за активно обучение в рамките на различни международни изследователски мрежи. LISBP (INSA, CNRS, ИНРА) е една от водещите лаборатории във Франция, финансирани с публични средства. INSA извършва висококачествени научни изследвания в областта на биотехнологиите и биопроцесите, водопречистването, новите биогорива, хранителните добавки и лекарствата. INSA участва в разработването на PROWAT продуктите с нови теми и учебни резултати, работи за оптимизация на дейностите на национално ниво и за популяризиране на постиженията на проекта на международно ниво.

INSA, базиран в Тулуза, Франция,обучава над 11 000 студенти в петгодишния си образователен цикъл. INSA предлага обучение по осем инженерни дисциплини, включително компютърни науки, гражданско строителство, математическо и биохимично инженерство, с подкрепата от водещите изследователски лаборатории, финансирани от големи индустриални групи.

Institut National des Sciences Appliquées / INSA

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright