ERBIL Project Consulting Engineering Ltd.

ERBIL is one of the leading providers of engineering, consulting and project design services in Turkey.

ERBIL предоставя на EC-AQUA учебни материали и допълнителни ресурси за надграждане на модела за електронно обучение, осигурява превод на актуализираните продукти от английски на турски и участва в мерките за проверка и оценка. Международните контакти на ERBIL в областта на управлението на отпадъци, водните ресурси и опазването на околната среда подкрепят дейностите на EC-AQUA, за да се осигури ефективно разпространение на резултатите и стимул за продължаващите инициативи и след края на проекта.

ERBIL е водеща организация – доставчик на инженерни и консултантски услуги в Турция. ERBIL предоставя иновативни решения за разработване на големи и малки проекти на своите международни клиенти, за да им помогне да постигнат конкурентно предимство чрез подобряване на резултатите въз основа на оценката за въздействията върху околната среда и качеството на инженеринговите решения. ERBIL осигурява консултация по разнообразни проекти и научно-изследователски инициативи в контекста на опита си в управлението на редица пилотни и трансфер на иновации проекти по "Леонардо да Винчи“.

ERBIL Project Consulting Engineering Ltd.

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright