Кои сме ние

НИС-СУ

NIS-SUНаучноизследователският сектор при СУ „Св. Климент Охридски” (НИС-СУ) e контрактор на проекта и отговаря за управлението на финансите, разпределя средства за партньорите, сключва договори с тях и контролира изпълнението на дейностите. Той участва в изграждането на модела за квалификационни профили съгласно Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET), в обмена и развиването на продуктите на PROWAT, в процедурите по проверка и оценка, оптимизация на резултатите и популяризиране на инициативата EC-AQUA и след края на проекта.

Прочети още...

Фондация „Интелект“

Intellect Foundaiton Фондация „Интелект“ е координатор на проекта и отговаря за изпълнението на специфичните дейности, включително организирането на план за действие, разработването на продуктите, очертаването на рамката за оптимизационната и мониторинговата стратегия и мерките за поддържане на ...

Прочети още...

SEEMO-IPI

The South East Europe Media Organisation (SEEMO) отговаря за работата по проекта в Австрия, включително кадровите и финансовите въпроси, разработването на продуктите на немски, тестването и оценката им. SEEMO ръководи дейностите по дисеминация и ...

Прочети още...

МУЦ "Проф. Балан"

"Междууниверситетски център „А. Т. Балан“ участва в трансфера на иновации, стратегията за оценка на резултатите от обучението в съответствие с ECVET/ЕКР, в сертифицирането, както и в изготвянето на електронните обучителни и дисеминационни материали. Центърът съдейства и ...

Прочети още...

INSA-Toulouse

Националният институт за приложни науки (Institut National des Sciences Appliquées/INSA), има богат опит в проблемно- и проектно-ориентираното обучение и в методите за активно обучение в рамките на различни международни изследователски мрежи. LISBP (INSA, CNRS, ИНРА) е ...

Прочети още...

ERBIL Project Consulting Engineering Ltd.

ERBIL предоставя на EC-AQUA учебни материали и допълнителни ресурси за надграждане на модела за електронно обучение, осигурява превод на актуализираните продукти от английски на турски и участва в мерките за проверка и оценка ...

Прочети още...

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright